decja nedelja 2017 head1

 

 

 

Дечја недеља 2021/22.

06.10.2021.

                     Час физичког и здравственог васпитања у природи

Бити напољу значи бити дете!Имати свакодневну потребу за скакањем, трчањем, љуљањем, истраживањем своје околине такође значи бити дете.Знамозначај проведеног времена на свежем ваздуху, колико је игра напољу добра за физичко добростање, развијање моторичких вештина, когнитивних и социјално-емотивних способности. Када смо напољу, више употребљавамо машту, истражујемо, упознајемо свет који нас окружује.

Наставница Емилија, искористила је леп сунчан дан, док су још ту, да своје ученике осмог разреда одведе до Зеленог појаса и тамо одржи час.

На путу од школе до Зеленог појаса прошли су градским парком, крај поште, општинске зграде, Дома културе, Установе за физичку културу и спортску рекреацију "Партизан"којапостојистодесетгодина.

Обишли смо парк крећући се у колони по двоје трим стазом.Парк је прекривен лишћем и иглицама, док су велике травнате површине идеалне за рекреацију, аеробне вежбе и истезање. На првој травнатој површини, на самом уласку у парк, распоређени у круг, урадили смо вежбе обликовања, равнотеже и истезања. У делу парка обраслог четинаром сакупљено је нешто шишарки од којих ће се у децембру направити украси за јелку. На травнатој површини поред четинара прескакале су се вијаче, додавало се лоптом на еластичној узици.

Изласкомизпарка, дошколевратилисмосе другим путем како би упознали и тај део нашег града.Зарумењени, пуни утисака вратили смо се у школу.Фотографијама желимо да поделимо бар део амбијента, атмосфере и поруку: "Једини начин да поспешимо дечији развој је да отворимо врата и поведемо их напоље кадагодтоможемо". Овај час је замишљен као место међупредметног повезивања наставе физичког и здравственог васпитања са предметима – корективно-превентивне вежбе и игре, биологија, музичка култура, историја.

Међупредметне компетенције које смо развијали на часу су :

1) компетенција за учење;

2) естетичка компетенција;

3) комуникација;

4) одговоран однос према околини;

5) одговоран однос према здрављу;

6) решавање проблема;

7) сарадња;

 

 

 

АМБИЈЕНТАЛНО ЕДУКАТИВНО КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ПОВОДОМ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ:

                                                                     07.10.2021.

     МНУ "Илијанум" - Изложба Змајевих дечјих игара "Све птице овога света"

Кроз амбијентално - едукативно - креативан метод развијамо:креативност, тимскидух, предузимљивост, критичко размишљање, реторику и моторику, емпатију,изражавање осећања и идеја,ослобађање страха од јавног наступа, неговање уметничког духа...

Реализатори- ученици 5. 6. и 8.разреданашешколе - Сретен, Дејан, Милош, Божа, Соња, Исидора, Боба и Кристијан санаставницама Ружицом и Цецом, уз подршку директора Горана Чекеринац,   и 10ученика 1. године гимназије са својом професорицом музике и нашим родитељем Иваном Нонковић уз свесрдну подршку директора Музеја Љубинке Пантић.

На почетку радионице подсетили смо се рада и дела нашег а светског уметника Илије Башичевића Босиља.

Ученица Милица, прочитала је Ршумовићеве стихове "Дете је дете да гаволите и разумете"

Разговарамо о птицама. Уз помоћ апликације на мобилном телефону - coneixelriu.musendel ter.cat, учениципутемфотографије и аудиозаписаоглашавања, препознају птице.

Започињемо израду плаката "Све птице овога света" исписивањем наслова. Ученици бирају и бојају дрвеним бојицама или контуришу фломастерима понуђене шеме - птице: сова, детлић, галеб, врабац, папагај, канаринац, дивља гуска...

Ученици раде у паровима, потписују радове.

Задовољни радном атмосфером и производом заједничког рада, за крај изводимо ритмично-покретну игру "Кад си срећан"

Разилазимо се уз договор да ћемо се врлобрзо поново окупити.

Међупредметно повезивање је у оквиру предмета: музичка култура, ликовна култура, биологија, историја, корективне вежбе а компетенције на чијем унапређивању смо сви заједно радили су:

1) компетенција за учење;

2) одговорно учешће у демократском друштву;

3) естетичка компетенција;

4) комуникација;

5) одговоран однос према околини;

6) рад са подацима и информацијама;

7) решавање проблема;

8) сарадња;

10) дигитална компетенцијa