РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРОШИРЕЊА И                

                                               ПРЕУРЕЂЕЊА ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА

           У августу 2021. године, директор школе Горан Чекеринац, на Стручном активу за развојно планирање износи план пренамене и преуређења додељеног

                    простора од стране Српске православне цркве Светог Николе у Шиду. Како просторије нису ослобођене током распуста планирани период за извођење

                    радова је месец септембар и октобар и то у поподневним сатима и викендом када се не одвија настава. Додељени простор ће бити намењен за једну

                   учионицу разредне наставе, фискултурну салу и кабинет за корективно - превентивне вежбе и игре.

                   По плану, у септембру је оспособљено осветљење у просторији намењеној за фискултурну салу, истог дана, из Црвеног крста Шид превежене су чуване

                    справе и реквизити (сто за стони тенис, 5 струњача, шведска клупа, ниска греда) који пресељењем 2019. из бившег простора школе нису имали где да се

сместе.   У просторији намењеној за корективно - превентивне вежбе и игре санирани су делови пропалих зидова и окречени, како просторија није имала

                    никакво грејно тело, оспособљена је ТА пећ. Поправљена су и затворена врата између учионице разредне наставе и фискултурне сале и преуређена да

                     могу у оба простора да се користе као едукативни панои.

                               

                               Уређење и опремање фискултурне сале и
          соматопедског кабинета за корективно - превентивне вежбе и игре

                                                          

       Уређење и опремање фискултурне сале у значајној мери је унапредило образовно-васпитни   процес  у домену физичког и

               здравственог васпитања и       образовања, као и подизању свести о значају физичких активности и здравствене културе

               наших ученика.

             Омогућено је да сала за фискултуру, буде функционално опремљена свим некадашњим справама и  реквизитима:

                   - мини кошем

                   - столом за стони тенис

                   - шведском клупом

                   - ниском гредом

                   - мини трамболином

                   - 2 лопте за скакање „Кенгур“

                   - 4 степера

                   - сетом струњача различите дебљине и мекоће

                   - падобран за групну игру димензија 350cm

                   - лоптама различитих величина и материјала

          - рекети са лоптицама за стони тенис и бадминтон

           - вијачама

           - гумом за скакање

 - комплет атлетским и гимнастичким реквизитима чијим се комбиновањем формирају  

   различити амбијенти:

   4 купе са 12 рупа (30 цм)

   4 лопте за ритмичку гимнастику 280 гр
   2 пара чуњева (155 гр)

   4 пара штапова

   20 спојница

   4 блока - држача за обруче

   4паковања од 4 ком. кантица за ходалица

   4 атлетска штапа (дуга 100 цм)
   1 паковање од 4 конопца дужине 2.5

   4 обруча Ø30 цм

   4 обруча Ø 40 цм
   4 обруча Ø 50 цм

   4 обруча Ø 60 цм

   8 сунђерастих лопти Ø 70mm
   4 сунђерасте лопте Ø 200mm

  Корективно - превентивне вежбе и игре код деце са сензорним, когнитивним и физичким дефицитом утичу на правилан раст и развој,

  повећавају општу  моторичку способност и функционалност. Подршка детету се остварује кроз стимулацију физичког и моторног развоја,

  превенцију и корекцију непожељних образаца моторичког понашања и подизања нивоа опште моторне способности. абијент у ком радимо,

   врло битан услов успешног рада, позитивних исхода и задовољства.

  Соматопедски кабинет за корективно - превентивне вежбе и игре, обележен личним печатом наставника, опремљен је адекватним

  стимулативним дидактичким материјалима и тако организован да деца напредују сопственим темпом у складу са својим индивидуалним

 способностима и интересу. Савремени приступи усмерени на дете показују колико велики значај има стимулативно и примерено окружење

  на целовит дететов развој. Кабинет је просторно организован тако да су јасне физичке и визуелне границе делова простора - интересни

  центри (кутци), опремљени адекватним стимулативним дидактичким материјалима: 

      

 Кут      Кутак за стимулацију и развој моторичких вештина: доживљаја телесне целовитости, латералсти тела и простора, елементарне

            покретљивости, постуре   тела, координације покрета, равнотеи ритма, контролу импулсивности, вежбе за уједначавање тоничне

            напетости  и осамостаљивања покрета, оријентације у објективном простору и времену путем покрета уз примену адекватних справа

            и реквизита:

                     - рипстол

                     - љуљашка – висећа корпа која ствара осећај сигурности и стимулише вестибуларни систем.  

                      Користи се за релаксацију (опуштање код узнемирене деце) као и за развој равнотеже.

            - огледало димензија 180х170 цм,

            - гумени ваљак димензија 125х65х30 цм,

            - сет за игру обарања чуњева,

            - пластична табла са испупчењима („боцкава“) за вежбе мишића стопала

   - атлетски и гимнастички реквизит из фискултурне сале

       

           Кутак за стимулацију, развој и усавршавање фине моторичке вештине - за развој функционалне способности шаке и прстију и

          визуелно опажање:м шаблони и оквири за писање, дебеле оловке и бојице, папири и картони у боји, радни листови, лични

          цртежи, дечије маказе, перлице, боцкалице различите величине, облика и боје, уметаљке, модели геометријских облика (у две величине,

          четири боје, четири облика), слике из делова ( из два дела, четири и сложеније из више делова).

            Конструкторски кутак: за стимулацију гностичких функција кроз сврсисходну манипулацију  крупним и ситним коцкама, дрвеним и

            сунђерастим елементима   (геометријска тела), мозаик крупне боцкалице, конструкторски сет (металне плочице са матицама и

            шарафима), танграм, слике из делова , логички блокови.

          

               Кутак за усвајање практичних животних вештина - по узору на метод рада Марије Монтесори: модел лутка са сетом одеће и

              обуће, сет штипалица, модели за провлачење, пертлање и везивање машне, сет за игре у песку, сет за рад са тестом и пластелином,

              сет за вежбе  манипулације са растреситим  материјалима  и зрневљем, сет за једноставно ткање и вез.

               Сензорно – перцептивни кутак са материјалима за подстицање развоја и оплемењивање чула:

              - за развој тактилне перцепције: предмети и материјали различитог квалитета (храпаво-

                 глатко, меко-тврдо...), сет од 5 тактилних дискова у две величине и 5 боја, сет за усва-

                 јање количине и бројева прве десетице (у личној изради): бројеви прве десетице на шми-

                 ргл папиру, количина представљена низом штипалица окачених на сатенске траке.

            - за развој аудитивне перцепције: шушкалице, звечке, звона, звучна кутија, металофон,

                 лаптоп.

            - за развој олфактивне перцепције: „Мирисни кутак“ узорци свежег и сувог биља из наше

              околине ( гранчица боровине, лаванда, нана, босиљак, рузмарин, шимшир)

            - за развој стереогнозије: геометријска тела од дрвета и сунђера, стереогностички џак -

              ,,Кимове игре“ (џак тајни са познатим предметима из непосредне околине).

      Кутак за усвајање временске оријентације: променљиви тематски плакати годишњих доба личној изради уз учешће ученика,

      сликовни календар временских прилика - лична израда,  годишња доба (лична израда уз учешће ученика), сликовни приказ „Месеци

      у години“, делови дана ,  активности везане за део дана, зидни сат, модел сата од картона са покретним казаљкама.

       

 

  Новембар, 2021. године                                   Светлана Танацковић,

                                                                                 дипл.дефектолог соматопед