ОШ "Јован Јовановић Змај" Шид

                                                                      ПРОЈЕКТНА НАСТАВА
                                                                    школска 2022/2023. година

                                                                     ИЗРАДА ХЕРБАРИЈУМА

                                                цвећа школске баште и лишћа дрвећа из оближњег парка

                                                                            Реализатори

                                                                “Змајеви мали ботаничари”

 

 

 

 

                 Наставно средство настало као резултат пројектне наставе у ОШ “Јован Јовановић Змај” Шид.

                 Активност: Пројектна настава реализована у оквиру програма наставе и учења: биологије, домаћинства     

                 ликовне културе и психомоторних вежби.

                 Реализатори овог пројекта су:

                 Ученици:

                 IV разреда: Николина Бућко, Миодраг Андрић, Никола Јовановић.

                 V разреда: Сања Николић, Немања Зрнић, Божидар Клисурић

                 VI разреда: Гордана Јовановић, Милош Брњеварац, Дејан и Сретен Јовковић

                 VII разреда: Соња Ђурђевић и Марко Зарецки

                 VIII разреда: Верка Јовановић

                 Предметни наставници:

                 Ружица Н Ненадовић, дипл. дефектолог соматопед,

                 Светлана Танацковић, дипл. дефектолог соматопед

                 Циљ: Циљ израде хербараријума је да ученици науче биљке (посебно оне које су из њиховог окружења),

                 да науче основна правила образовања хербаријума и да стечена знања примене у пракси. Да утврде и

                 примене знања о биљкама које човек гаји и  обавези човека према биљкама. Подизање свести ученика

                 о значају биљака за животну средину и значаја оплемењивања животног простора.

                                                                           РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА

                 У оквиру пројектне наставе реализовано је 20 часова тематске наставе у периоду од септембра до децембра

                 2022. године: 10 часова прикупљања, евидентирања (апликацијом Plantnet) и пресовања биљака, 2 часа израде

                 корица, 4 часа постављања (лепљења) биљака у хербаријум, 4 часа писања назива прикупљених биљних врста,

                 места и датума сакупљања и име сакупљача.

                 На часовима су реализовани различити облици рада и врсте наставе. Простор у коме се     радило и учило увек

                 је био прилагођен теми и облику рада (реализовани су часови у школском дворишту и башти, у парку у близини

                школе у учионици).