Screenshot 416                                                                 

 

 

 

               ДИГИТАЛНИ СВЕТ

 

 

 

 

 

 

 

Дигитални свет

 

Наставна јединица: Дигитални свет – обрадa теме

коришћења дигиталних уређаја, међусобне комуникације, претраживање разноврсних садржаја, рачунарског размишљања и вештачке интелигенције.

Овај предмет је повезан са свим наставним предметима, хоризонтално и вертикално.

У реализацији учествовали ученици од 1-5.разреда

( упознавање ученика 4-5.раз. са Дигиталним светом)

Ученици су у току реализације ове наставне јединице повезали своја искуства са практичним радом и новим сазнањима уз употребу дигиталног уређаја-рачунара:

Математика-решавање проблема

                         (бројеви,време,геомет.облици,...)

                         обрада,понављање,видео записи,

                         вежбање,провера,текст,слике

                      

Српски језик-(текст, песма,граматика,...)

                         обрада,понављање,видео записи,

                         вежбање,провера,текст,слике

Природа и друштво-( процеси у природи и друштву)

                                     обрада,понављање,видео записи,

                                     вежбање,провера,текст,слике

Ликовна култура- (облици, боје, текстуре,...)

                                 обрада,понављање,видео записи,

                                 вежбање,провера,слике

Музичка култура- (ташунаљке, дечј.песме,класична

                                   музика, инструменти,...)

                                  обрада,понављање,видео записи,

                                  вежбање,провера,слике

Физичко и здравствено васпитање-(између две ватре,

                           вежбе са реквизитима,фудбал, плес,...)

                                                вежбање, обрада,понављање,

                                                                 видео записи-вежби    

Грађанско васпитање- (упознавање себе и света око себе

                                           кроз различите животне ситуаци.

                                           решавање проблема,...)

                                           обрада,понављање,видео записи,

                                             вежбање,провера,текст,слике

ЧОС – (све теме које су предвиђене Планом и програмом)

                                              видео записи, текст,слике

 

Пројектна настава-(рад на пројектима и њихова реализација)

                                             обрада,понављање,видео записи,

                                            текст,слике

 

Физика - (процеси, појаве, ...) 

 

                  обрада, понављање, видео записи, текст, слике

 

  Техника и технологија - (техничко-технолошка писменост,

                                          коришћење техн.и технолош.ресурса,...)

                              обрада, понављање, видео записи, текст, слика

 

# Час су реализовале : Ивана Вејновић-олигофренолог, Снежана Чикарић-логопед и Сандра Еделински-проф.раз.наставе

     

АЛГОРИТАМ

 

Алгоритам је редослед корака које треба да пратимо да би се извршио неки задтак и решио прблем. Алгоритми се могу записати симболима нпр. стрелицама ( лево-десно, горе-доле ). Реч алгоритам је добила по персијском математичару Ал Хорезмија.

При писању алгоритма може се десити грешка, па је потребно исправити је.       

 

 

 LampFlowchart sr.svg

 

 

                       

ДИГИТАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

 

 

Дигитална комуникација се одвија помоћу дигиталних уређаја и интернета ( енгл.реч Digital communication )Може бити : синхрона – особе које комуницирају су присутне ''у исто време'' нпр.четовање на интернету и асинхрона : ''не у исто време'' нпр. мејлом.

 

 

aa6af3d38ff8e3e0462e8a1afe9c717cafb5a4011784bac076764a7321670dfe

 

 

ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ

 

Дигитални садржаји су они садржаји које стварамо путем дигиталних уређаја. То могу бити текст, фотографија, видео запис, музички запис.... Интерактивни дигитални садржаји у настави могу обезбедити брзу повратну имформацију од стране ученика ка наставнику и обратно у зависности од његових предзнања и интересовања.

 

 

dodavanje teksta slika

 

ДИГИТАЛНИ ТРАГ

 

Дигитални траг или отисак настаје приликом наших објава на интернету или изласком на неки сајт, портал,...Имамо активне и пасивне дигиталне трагове. Активни дигитални трагови су лични подаци и подаци о другима. Пасивни дигитални трагови се остављају несвесно путем дигиталних колачића, локације места, отиска прстију.

 

ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈ

Дигитални уређај ( engl.reč. Digital device) који прима, чува, обрађује, шаље информације у дигиталном формату ( паметни телефон, таблет, паметни сат, банкомат,..)

 

 


d2384f90 d29e 4193 88f6 f71a3abd0f1e 900 900

 

 

 

ДИГИТАЛНО ОКРУЖЕЊЕ

Дигитално окружење ( engl.reč.Digital Environment- ''mesto'', омогућено технологијом и дигиталним уређајем.

 

ИНТЕРНЕТ БОНТОН

Интернет бонтон или технолошки бонтон су смернице о прихватљивом понашању на интернету које су формулисали корисници. То су опште прихваћени стандарди понашања.

 

ПАМЕТНИ ДИГИТАЛНИ УРЕЂАЈ

Паметни дигитални уређај је електронски уређај који је често бежичан и лако преносив: може да прикупља податке, размењује их са другим уређајима и прослеђује крајњем кориснику.

 

 

 

20230426 103803 20230426 105635
   

 

РАЧУНАРСКО РАЗМИШЉАЊЕ

Рачунарско размишљање ( компјутерско) подразумева мисаоне процесе који се дешавају током формулисања проблема и проналажења његових решења за решење проблема од стране рачунара.

Развој рачунарског размишљања код деце подразумева стицање вештина за: 1) Разбијање сложених проблема на мање који се могу лакше решити, 2) Препознавање узрока-тражење сличности између и унутар проблема, 3) Апстракција- фокусирање на важне информације, 4) Алгоритамски приступ- размишљање о потребним корацима за решавање сложеног проблема (нпр.Робот-свака машина коју можемо да програмирамо...)

 

 

76494

 

Најпознатији интернет претраживачи су:

Google, Yahoo, Bing, Baidu,...

 

 

Gugl menja izgled i funkcije G mejla

 

 

Интернет претраживаче користимо као онлајн програме!

 

 

ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

Дигитални уређај који памти и препознаје радње које ученик понавља у одређеном временском периоду представља део вештачке интелигенције. Памти веб-места која смо посетили на интернету- након чега нам сам дигитални уређај предлаже нова веб-места са сличним садржајем. Уређај препознаје интересовања, старосну доб, пол...те нуди одређени материјал. На овај начин дигитални уређај олакшава потрагу за потребним подацима.

Вештачка интелигенција омогућава рачунарима да користе огромну количину података како би сами донели одлуку и извршили активност. На овај начин стиче се утисак да се дигитални уређај понаша интелигентно.

Област вештачке интелигенције се стално развија.

У саврменом друштву треба утврдити у којој мери треба користити дигиталне уређаје како не би постали зависни само од тог извора знања. Знања треба да прикупљамо и из нашег непосредног окружења, искуства-праксе, других људи.

Добра дигитална технологија је само она која је на добробит човека, те је у том смеру треба развијати.

 

 

robot vestacka inteligencija pixabay

 

 

Аутор чланка: проф.раз.наст.  Сандра Еделински