Календар значајних школских активности:

У складу са Правилником о школском календару за основне школе са седиштем на територији АП Војводине за школску 2018/2019. годину, школа је утврдила следећи распоред активности:  

Назив/ врста активности

Трајање/реализација

                          

Настава и други облици

образовно-васпитног рада

       I полугодиште

03.09.2018.-21.12.2018.

(80 наставни дан)

Настава и други облици

образовно-васпитног рада

       II полугодиште

15.01.2019.-

14.06.2019. (I-VII р.-100 наст.дана)

односно

31.05.2019. (VIII р.)

( 90 наставних дана)

Први квартал 03.09.-26.10.2018.
Други квартал 27.10.-21.12.2018.
Трећи квартал 15.01.-22.03.2019.
Четврти квартал 23.03.-31.05./14.06.2019.
Зимски распуст 24.12.2018.-14.01.2019.
Пролећни распуст 19.04.-02.05.2019.

Подела ђачких књижица

(I и II полугодиште)

28.12.2018. и

28.06.2019.

(за ученике VIII р. У зависности од малог календара уписних активности)

Дан примирја у 1.Св.рату

(нерадни и ненаставни дан)

11.11.2018.

Свети Сава- Дан духовности

( радни и ненаставни дан)

27.01.2019. (недеља)

Дан државности-Сретење

(нерадни и ненаставни дан)

15. и 16.02.2019.

Празник рада

(нерадни и ненаставни дан)

1. и 2. 05. 2019.

Излет - ВУ Моровић/Гагијево седло

( радна и ненаставна субота)

04.05.2019.
Радна субота према распореду од понедељка 17.11.2018.
Радна субота према распореду од петка 19.01.2019.
Радна субота према распореду од понедељка 04.05.2019.

Иницијално тестирање, пробно

тестирање за завршни испит

Пробни тест 12.-13.04.2019.год. а завршни тест 17. 18 и 19.06.2019.
Спортска такмичења СПОРТХУС

Према календару Министарства ПНТР

и Заједнице школа за специјалну едукацију и рехабилитацију

Обележавање Дана школе 31.05.2019.

Годишњим планом рада школа планира два радна дана на нивоу школске године ( субота 30.09. или 06.10. 2018. Године у првом полугодишту и субота 01. или 08.06.2019. године у другом полугодишту ) за организовање и реализацију активности из области изборних предмета ( грађанско васпитање, верска настава и др. ), ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно уметничких активности ... Такође, Годишњим планом рада школа предвиђа и низ активности поводом обележавања Дечје недеље.

Дечја недеља се обележава у првој недељи октобра, према активностима које буду предложене од стране Министарства.