ОШ „Јован Јовановић Змај“ Шид      

 

                       ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ

                         1 ЧАС НЕДЕЉНО – 36/34 ЧАСА ГОДИШЊЕ

 

 

 

Основни образовни задатак  секције јесте развијање осећаја за лепоту  музичког изражавања као и подстицање и развијање  вокалних способности сваког  ученика-појединца. Васпитни задатак секције састоји се у развијању позитивних особина и социјализације .

Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и културе свог и других народа.
Остали циљеви и задаци су:
• Развијање музичких способности и жеље за музицирањем/певањем и
учешћем на     

  школским приредбама;
• Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективн
о музицира-    

  ње;
• Развијање навика слушања музике, подстицање доживљавања и оспособљавање за
  

   разумевање музичких порука;
• Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
  

  слушање, истраживање);
• Развијање критичког мишљења.

ИСХОДИ:

-          Ученици својим речима описују утиске слушаних дела, доживљај прегласне музике, значај тишине

-          Поштују договорена правила понашања при слушању музике

-          Изводе у ритму уз покрет бројалице

-          Певају по слуху песме различитог садржаја и расположења

-          Певају по слуху уз покрет дечије народне песме и музичке игре

-          Учествују у школским приредбама

-          Израђују дечије ритмичке инструменте

ОБЛАСТИ:

1. Провера  музичких способности одабраних ученика                     1  час

2. Упознавање ученика са Планом и програмом музичке секцује    1  час

3  .Извођење музике певањем:

            а)  дечје песме                                                                           10  часова

            б)  народне песме                                                                     10  часова

            ц)  уметничке песме                                                                   8  часова

4. Упознавање музичких дела слушањем музике                               6   часова 

                                                                                         УКУПНО:    36  часова   

                                              

У току планираног годишњег рада, предвиђена је и сарадња са колегама, професорима музике, из других установа.

Ове школске године, настављен је рад са професором клавира, Миланом Стојаковић, из ОМШ'' Филип Вишњић'' Шид и Удружења ''Зврк''.

У току креативних радионица, ученици овладавају различитим техникама комбиновања гласа, покрета и израде и употребе дечјих инструмената.

Овакав вид рада има непроцењиви едукативни-хабилитациони али и рехабилитациони значај за ученике.

Поред добробити коју ђаци имају, важно је нагласити и изузетну вредност стручног усавршавања коју ове радионице доносе за предметног наставника.

 

 
IMG 0b5aa8053a1b814cc66da0cafe38fa3a V IMG 5246988c8d4241cf7a68ec7ca9e2927a V 20190415 085221
 20190415 134543  20190521 112840  IMG 08eedb357b2709b1b47f274af7351775 V
 20190415 134650  IMG 586eb5f2a4ae793c328359719f423899 V  IMG 7a3ce7ff4c3cf7dda6553ca2cc18e34b V