РАЗРЕДНА НАСТАВА ОД I-IV РАЗРЕДА

Настава се одвија у првој смени.

Разредна настава је организована у учионици општег типа.

Реализује је професор разредне наставе.

Настава се организује према редовном плану и програму који прописује Министарство просвете,

науке и технолошког развоја,чији су саставни део Индивидуални образовни планови за сваког ученика понаособ.

 

 

sandra