1.Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње

школе(Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-

19)

 

 

1)Едукација о начинима и значају превенције COVID-19у школској средини

•Пре почетка школске године биће организована Webinarедукација школског особља о начинима и значају превенције COVID-19у школској средини.

•Први дан школске године биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције COVID-19у школској средини.

•Едукативни материјали и видео филмови о начинима и значају превенције COVID-19биће постављени на сајт школеи на видљивим местима у просторијама школе.2)Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину

•Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.

•Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.

•Наставно и ненаставно школско особљеда провере телесну температуру пред полазак у школу.3)Одржавање физичке дистанце

•Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара. •Боравак у учионицама треба да буде највише 15 ученика/ца са обезбеђеним 4м2 по детету и по једно дете у свакој клупи.

•Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају одржавања физичке дистанце за спречавање ширења инфекције (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика, као и одређене часове физичког и здравственог васпитања. Поставити видна обавештења/постере о одржавању физичке дистанце.

•Препоручује се да ученици не мењају учионице односно да се настава за један разред одвија у истој учионици.

•Потпуно обуставити све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, спорт, навијање), што би значило да се на часовима музичког не пева, нема проба школског хора, на физичком нема колективног спорта, а за индивидуалне спортове (гимнастика и сл.) треба проверити услове (величина сале, могућност природне вентилације и сл.

2•Наставу физичког васпитања организовати на отвореном када год је то могуће и реализацију наставног програма тако да се избегне блиски контакт односно одржи физичка дистанца од најмање два метра у свим правцима. Уколико се часови организују у сали за физичко обезбедити наставни програм који ће омогућити одржавање физичке дистанце. Уколико сала има два улаза искористити их за поделу ученика у групе у циљу смањења гужве. Пре и после сваког часа неопходно је дезинфиковати заједничкeпредметe(справе, лопте и сл.), очистити/опрати салу и проветрити је.

•Саветовати ученике да не стварају гужву у свлачионицама већ да буду стрпљиви и сачекају свој ред према инструкцији наставника тако да се обезбеди 4 m2по ученику. Уколико је могуће,организовати наставу са мањим бројем ученика.

•У периоду непосредно пре и после наставеи између школских часова (мали и велики одмор) у школи и дворишту школе не стварати гужве.

•Особе које доводе децу у школу не улазе у школу већ децу прате до улаза у школску зграду или до капије школског дворишта где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ/наставник и обавезно носе заштитну маску тако да покрива нос, уста и браду.

•Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора. Препоручује се да ученици проводе велики одмор наотвореном (у школском дворишту) кад год то временске прилике дозвољавају.

•Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.

•Не спроводити прославе у објекту (приредбе), као ни организоване групне посете местима где се очекује окупљање већег броја особа, излете и др.4)Ношење маски  а.Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи треба да носе маске. b.Ученици:−Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.−Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.−Маска сеобавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.−Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

3Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива носиуста.5)Редовно прање руку

•Како?

Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном. Демонстрацијом и постављањем постера, као подсетника о правилном прању руку, на свим местима где се руке перу.

•Када?

Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часафизичког васпитања) и мажења животиња, када су видно запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

•Где?

На свим улазима у школу и на излазу из фискултурне сале поставити дезинфекциона средства на бази 70% алкохола (користити уз обавезни надзор наставника/дежурног наставника).На свим уређајима за прање руку поставити течни сапун (нпр. тоалети, учионице).Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају редовног прања руку и о томе како се правилно одржава хигијена руку у циљу спречавање ширења инфекције као и да не додирују очи, нос и уста неопраним рукама (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика).6)Редовночишћењешколске средине

•Како?

Механичко чишћење водом и сапуном или детерџентом, трљањем и стругањем, почев од чистијих ка прљавијим површинама, крећући од оних постављених више ка нижим, завршно са подом и коришћењем чистих крпа (различите за различите површине и просторије, нпр. посебна за WCшољу, лавабо, подове, клупе...)и свежих раствора средстава којима се чисти. Поступак дезинфекције одређеног простора или установе (уовом случају школе) подразумева низ процедура у којима се употребљавају различите методе и дезинфекциона средства, а које обављају овлашћене установе и стручна и обучена лица онда када за то постоји оправдана потреба, те се за те потребе препоручује ангажовање овлашћених установа. Рутинска дезинфекција просторија школе се не препоручује.Дезинфекција коју може да обави школско особље се односи само на дезинфекцију заједничких предмета који се често додирују(школске клупе, столови у трпезарији,

4спортска опрема, кваке, ручке на прозорима, школски прибор –шестар, лењир) и то искључиво средствима на бази 70% алкохолаи након механичког чишћења видљиво запрљаних површина. Неконтролисана и некритичка употреба дезифицијенасаможе довести до низа негативних ефеката по здравље деце, наставног и школског особља као што су: иритација коже и појава алергија, екцема и других промена на кожи, иритација слузокоже респираторних путева (носа, ждрела, плућа) и погоршање или појава астме, опструктивне болести плућа и др.Распрскавање дезифицијенса се не препоручује, већ умакање и натапање тканине. При коришћењу дезинфекционих средстава водити рачуна о правилној примени према упутству произвођача по питању намене, концентрације, начина употребе и неопходног контактног времена. Препоручује се прављење хигијенског плана чишћења (ко чисти, када, на ком спрату, итд).

•Када?

Обавити чишћење пре почетка рада школе и свакодневно, минимум два пута дневно (након завршетка преподневне и послеподневне смене).

•Шта?

Простор, прибор и опрема у тоалетима, учионицама, зборницама, сали за физичко васпитање и школским кухињама и трпезаријама (подови, зидови, врата, и друге површине које користи већи број особа: школске клупе и столови, столице,школски прибор –шестар, лењир,кваке,прекидаче за светло, ручке ормарића, славине, WCшоље, водокотлићи, лавабои, спортска опрема и сав остали прибор).Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа, наставнике, школско особље и ученике о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције (пре почетка школске године ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију; ученике едуковати на почетку школске године нпр.на часу одељенског старешине).7)Редовна набавка основног потрошног материјала

•Како?

Заједничким радом школе и заједнице (надлежне локалне самоуправе и родитеља) за добијање подршке за обезбеђивање основног потрошног материјала (кроз на пример оснивање родитељског одбора за санитарно-хигијенске услове). Транспарентном и искреном комуникацијом са ученицима и родитељима. За дугорочно обезбеђивање средстава за адекватно одржавање санитарно-хигијенских услова, размотрити навођење трошкова под посебном будџетском линијом у буџету школе.

•Када?

Обезбедити дневну снабдевеност основним потрошним материјалом према обиму потрошње.

5•Шта?

Основно: сапун, тоалет папир, убруси за једнократно коришћење, кесе за канте за смеће, средства за чишћење, дезифицијенси и производи за чишћење (крпе, џогери).

•Едуковати представнике локалних самоуправа, директоре школа, наставнике, школско особље и ученике о значају редовног чишћења и дезинфекције за спречавање ширења инфекције (пре почетка школске године ради обезбеђења довољних количина средстава за чишћење и дезинфекцију и како би се успоставиле процедуре за редовно чишћење и дезинфекцију; ученике едуковати на почетку школске године нпр. на часу одељенског старешине).8)Редовна провера функционалности уређајаза снабдевање пијаћом водом, санитацијом и хигијеном.

•Како?

Препоручује се састављање хигијенскoг плана са јасно одређеним активностима, специфичним улогама, задацима, распоредом и буџетом за дневно одржавање, чишћење и поправке, као и праћење његовог спровођења.

•Када?

Најмање једном дневно извршити проверу уређаја за водоснабдевање, санитацију и хигијену. Више пута у току дана у зависности од броја особа присутних у школи проверити снабдевеност потрошним материјалом и допунити по потреби.

•Шта?

Уређаји и инсталације за водоснабдевање, санитацију и хигијену (славине, лавабои, WCшоље, водокотлићи). Проверити њихову исправност и функционалност (нпр. присуство воде и сапуна и/или дезифицијенса на бази алкохола на сваком месту за прање или дезинфекцију руку, проходне WCшоље, исправни водокотлићи).

61.Редовно проветравање свих просторија

•Како?

Искључиво природним путем (отварањем прозора), без употребе вештачке вентилације и климатизације централизованог затвореног типа.

•Када и колико?

Обавезно за време сваког школског одмора и између смена. Уколико временски услови дозвољавају препоручује држање отворених прозора и током трајања наставе.Едуковати ученике, наставнике, школско особље о значају редовног проветравања просторија у циљу спречавање ширења инфекције (пред почетак/на почетку школске године, час одељенског старешине искористити за едукацију ученика).2.Редовно уклањање отпада

•Како?

Отпад одлагати у кесе у канте за смеће, по могућству са поклопцем и са педалом за ножно отварање како би се избегло додиривање површине канте. Кесе са отпадом завезати пре бацања у контејнер и даље третирати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите. Обележити места за хигијенско одлагање употребљених маски и рукавица, након чега се она везује и одлаже заједно са комуналним отпадом.

•Када?

На дневној основи и по потреби више пута дневно проверавати да ли су канте пуне и безбедно празнити и одлагати у складу са процедуром за управљање, уз прописане мере заштите.

•Шта?

Сав комунални отпад који настаје у току дана током школских акивности и боравка у школи.9. Исхрана ученика у школиУколико школа организује исхрану ученика, потребно је:−да се оброци служе у трепезарији или учионицама (само уколико школа нема трпезарију)−да деца за столовима седе на удаљености од најмање једног, а пожељно дваметра, у сваком правцу. −пре јела обрисати алкохолом површине на којима ће се служити храна.−да деца оперу руке пре јела. −деци нагласити да међусобно не деле храну и прибор за исхрану.

7.Поступак са ученицима, наставним и ненаставним особљем школе које имају симптоме респираторне инфекције са сумњом на инфекцију COVID191.Уколико се симптоми појаве ван школеЈавити се у COVID–19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи. Даље пратити препоруке лекара.2.Уколико се симптоми појаве у школиa)Особље школе: потребно је да се особа са симптомима болести одмах јави у COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. Истовремено надлежна особа у школи коју одређује директор школе обавештава надлежни институт/завод за јавно здравље.b)Ученици: При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одређену за изолацију и обавеститиродитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику, у соби за изолацију до доласка родитеља, потребно је да брине једна особа користећи маску и рукавице, а просторију након одласка детета очистити и дезинфиковати.