2020/ 2021 година   -   РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ПРВИ   РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Музичка култура Физичко и здравственоваспитање Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
4. Свет око нас Дигитални свет Грађанско васпитање Свет око нас          /
5. Физичко и здравствено васпитање      ЧОС   Енглески језик
              
           

2020/ 2021 година   -   РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ДРУГИ   РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Музичка култура Физичко и здравственоваспитање Физичко и здравствено васпитање Ликовна култура
4. Свет око нас Пројектна настава Грађанско васпитање

Свет око нас

Ликовна култура
5. Физичко и здравствено васпитање        ЧОС   Енглески језик
           
           

                                  

РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Математика Математика
3. Енглески језик Музичка култура Физичко васпитање Физичко васпитање Ликовна култура
4. Природа и друштво Пројектна настава Грађанско васпитање Природа и друштво Ликовна култура
5. Физичко васпитање   ЧОС   Енглески језик
              
           

                              

2020/ 2021 година -РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Српски језик Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Математика Енглески језик
3. Природа и друштво Музичка култура Физичко васпитање Физичко васпитање Математика
4. Енглески језик Чувари природе Грађанско васпитање Природа и друштво Ликовна култура
5. Физичко васпитање   ЧОС   Ликовна култура
6.             
7.