РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА 5. РАЗРЕД

час ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. Српски ј. ( д.н.) Математ. ( д.н.) Тех. секција Ликовна секц. Музичка сек.
1. Српски ј. Биологија Тех. и техно. Тех. и техно. Чувари п.
2. Музичка к. Математика Математика Биологија Српски ј.
3. Математика Физичко в. Енглески ј. Српски ј. Математика
4. Енглески ј. Српски ј. Српски ј. Ликовна к. Физичко в.
5. Историја Географија Музичка к. Ликовна к. Грађанско в.
6. Информатика Спортска а.      

 

РАСПОРЕД  ЧАСОВА ЗА 6. РАЗРЕД    

 

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

0.

Српски ј. ( д.н.)

Математ.( д.н.)

Техн. секција

Ликовна секција

Муз. секција

1.

Математика

Српски ј.

Ликовна к.

Музичка к.

Чувари п.

2.

Српски ј.

Историја

Енглески ј.

Географија

Историја

3.

Биологија

Математика

Српски ј.

Математика

Географија

4.

Техн. и технол.

Физика

Биологија

Српски ј.

Математика

5.

Енглески ј.

Физичко в.

Физика

Техн. и технол.

Физичко в.

6.

Информатика

Спортска а.

Грађанско в.

ЧОС

7.

 

 

 

ЧОЗ

 

             

 

 РАСПОРЕД  ЧАСОВА ЗА 8. РАЗРЕД  

ПОНЕДЕЉАК

УТОРАК

СРЕДА

ЧЕТВРТАК

ПЕТАК

0.

Српски ј. ( д.н.)

Математ.( д.н.)

Техн. секција

Ликовна секција

Муз. секција

1.

Математика

Српски ј.

Ликовна к.

Музичка к.

Хемија

2.

Српски ј.

Историја

Енглески ј.

Географија

Историја

3.

Биологија

Математика

Српски ј.

Математика

Географија

4.

Техн. и инф.о.

Физика

Биологија

Српски ј.

Математика

5.

Енглески ј.

Физичко в.

Физика

Тех. и ин. об.

Физичко в.

6.

Домаћинство

Спортска а.

Хемија

Грађанско в.

ЧОС

7.

 

 

 

ЧОЗ

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ЗА 7. РАЗРЕД

 

ЧАС ПОНЕДЕЉАК УТОРАК СРЕДА ЧЕТВРТАК ПЕТАК
0. Српс. ј. ( д.н.) Матем. ( д.н.) Тех. секција Лико. секц. Муз. секција
1. Eнгески ј. Математика Енглески ј. Српски ј. Математика
2. Математика Српски ј. Биологија Физика Физичко в.
3. Српски ј. Биологија Математика Хемија Музичка к.
4. Историја Физичко в. Тех. и  ин. об. Историја Српски ј.
5. Географија Физика Географија Ликовна к. Грађанско в.
6. Домаћинство Спортска а. Хемија Тех. и ин. об.