Укратко о раду и развоју школеslike skola

ОШ" Јован Јовановић Змај" Шид, је самостална образовно-васпитна установи која се бави основним образовањем и васпитањем ученика са сметњама у развоју са подручја општине Шид.

Делатност школе је образовање и васпитање деце са сметњама у интелектуалном развоју као и деце са комбинованим и вишеструким сметњама у развоју. Ученици се уписују у нашу школу на основу решења Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне ‚здравствене или социјалне подршке детету/ученику,која доноси Мишљење о мерама подршке детету( чл.4. Правилиика о додатној образовној,здравственој и социјалној подршци детету и ученику) и на основу сагласности родитеља.

Школа је основана као самостална установа 01.01.1978.године под назином Школа за специјално основно образовање и васпитање "Братство—Јединство” Шид, а прво специјално одељење у Шиду је отворено 1971. године при ОШ"Бранко Радичевић“ Шид.

2003.године, школа мења свој назив у ОШ"Јован Јовановић 3мај".

За постигнуте резултате у раду школа је награђивана и то: "Шестодецембарском наградом" општиие Шид 1977. године, Дипломом " Душан Вукасовић Диоген" Суботиште 1986. године те низом диплома, плаката, награда и похвалница на манифестацијама специјалних школа и установа АП Војводине и Републике Србије.

 
slike 3 slike skola
slike skola 2 slike skola 2