ЗАПОСЛЕНИ 

      

                                                                   НАСТАВНИ КАДАР

  1. Сандра Еделински
Проф.разредне наставе
  1. Ружица Настасић Ненадовић
Дипл. дефектолог соматопед
  1. Сања Павић
Проф. разредне наставе
  1. Светлана Танацковић
Дипл.дефектолог соматопед
  1. Тања Трифуновић
Дипл.дефектолог логопед
  1. Снежана Чикарић
Дипл.дефектолог логопед
  1. Тања Дмитрић
Дипл.дефектолог
  1. Мелиса Симеуновић
Проф.енглеског језика
  1. Влада Колар
Проф.физичког васпитања
 

                                                                    

 

                                                                 НЕНАСТАВНИ КАДАР 

 

Ивана Вејновић

Дипл.дефектолог

              директор школе

Коцана Никшић

Дипл.правник

               секретар школе

Дубравка Чикарић

агроекономиста

               шеф рачуноводства
                           Роса Рудник              спремачица и сервирка