Распоред часова

                                                                             школска 2018/2019.година

 

                                                                  РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ПРВИ   РАЗРЕД

                                                                    

б    ПОНЕДЕЉАК

          УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Психомоторне вежбе Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Логопедске вежбе Грађанско васпитање
3. Енглески језик Музичка култура Физичко васпитање Српски језик Математика
4. Свет око нас Психомоторне вежбе Енглески језик Математика Ликовна култура
5. Физичко васпитање Логопедске вежбе Свет око нас Физичко васпитање Драмско рецитаторска
6. Пројектна настава Допунска из Математике      ЧОС Допунска из Српског језика  
7.          

                                     РАСПОРЕД   ЧАСОВА   ЗА ДРУГИ РАЗРЕД

 

б    ПОНЕДЕЉАК

          

УТОРАК

             СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Психомоторне вежбе Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Логопедске вежбе Грађанско васпитање
3. Енглески језик Музичка култура Физичко васпитање Српски језик Математика
4. Свет око нас Психомоторне вежбе Енглески језик Математика Ликовна култура
5. Физичко васпитање

Логопедске

вежбе

Свет око нас Физичко васпитање Ликовна култура
6. Чувари природе Допунска из Математике      ЧОС Допунска из Српског језика Драмско рецитаторска
7.          

                   

                                      РАСПОРЕД   ЧАСОВА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД

б    ПОНЕДЕЉАК            УТОРАК              СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Психомоторне вежбе Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Логопедске вежбе Грађанско васпитање
3. Енглески језик Музичка култура Физичко васпитање Српски језик Математика
4. Природа и друштво Психомоторне вежбе Енглески језик Математика Ликовна култура
5. Физичко васпитање Логопедске вежбе Природа и друштво Физичко васпитање Ликовна култура
6. Чувари природе Допунска из Математике      ЧОС Допунска из Српског језика Драмско рецитаторска
7.          
8.          

                        РАСПОРЕД   ЧАСОВА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

 

б    ПОНЕДЕЉАК            УТОРАК              СРЕДА          ЧЕТВРТАК              ПЕТАК
1. Математика Математика Српски језик Психомоторне вежбе Српски језик
2. Српски језик Српски језик Математика Логопедске вежбе Грађанско васпитање
3. Енглески језик Музичка култура Физичко васпитање Српски језик Математика
4. Природа и друштво Психомоторне вежбе Енглески језик Математика Ликовна култура
5. Физичко васпитање Логопедске вежбе Природа и друштво Физичко васпитање Ликовна култура
6. Чувари природе Допунска из Математике      ЧОС Допунска из Српског језика Драмско рецитаторска
7.          
8.